l/100 km
km
Miesięczne oszczędności to ok PLN
Montaż instalcji LPG zwróci się w miesięcy.

* obliczenia wykonane są na podstawie podanych przez użytkownika informacji oraz średnich cen benzyny E95 oraz gazu LPG w województwie mazowieckim na dzień wynoszące odpowiednio PLN (E95) oraz PLN (LPG) oraz zakładając koszt montażu instalacji LPG w wysokości PLN. Założono spalanie gazu większe o 15% od spalania benzyny. Inne zmienne nie były brane pod uwagę. Powyższy symulacje mają charakter orientacyjny i nie mogą być podstawą do podjecia jakichkolwiek decyzji.