l/100 km
km
Miesięczne oszczędności to ok PLN
Montaż instalcji LPG zwróci się w miesięcy.

* obliczenia wykonane są na podstawie podanych przez użytkownika informacji oraz średnie ceny benzyny E95 oraz gazu LPG przypadające na województwo mazowieckie na dzień wynoszące odpowiednio PLN (E95) oraz PLN (LPG) oraz zakładając koszt montażu instalacji LPG w wysokości PLN. Założono spalanie gazu większe o 15% od spalania benzyny. Inne zmienne nie były brane pod uwagę. Powyższy symulacje mają charakter orientacyjny i nie mogą być podstawą do podjecia jakichkolwiek decyzji.